Mapa CZFree.Net

Spolupráce na mapovém systému amatérské komunitní sítě. Pročištění kódu a úprava pro podporu více mapových podkladů s různými geografickými projekcemi (Transverse Mercator, geografické souřadnice). Implementace nových funkcí podle námětů uživatelů. 2003-2004.
Použité technologie: