Volební průzkum

Facebooková aplikace pro předvolební průzkum.
Realizace v roce 2009 před volbami do Evropského parlamentu.

V roce 2010 před volbami do sněmovny rozšířena o sledování přednostních hlasů a implementaci D'Hondtovy metody pro přepočet hlasů na mandáty.
V roce 2010 před senátními volbami bylo implementováno pořadové hlasování pro simulaci dvoukolového volebního systému.
V roce 2012 před senátními a krajskými volbami byla aplikace aktualizována pro nové API Facebooku a doplněno hlasování v krajských volbách.
Před prezidentskými volbami 2013 opět použito pořadové hlasování, v jediném obvodě.
V roce 2021 před volbami do sněmovny upraven výpočet mandátů podle Imperialiho a Hagenbach-Bischoffovy metody.
Průběžné aktualizace na nové verze Facebook API a podmínky.
Použité technologie: