Jazykové testy

Webový systém pro náhodné generování jazykových testů v 6 jazycích.
Migrace dat a aplikační logiky z MS Access. Výstup do PDF, RTF, HTML.
Realizace 2009-2010.
Použité technologie: