3D DEM Viewer

Platformově nezávislá aplikace v OpenGL pro interaktivní zobrazování modelu terénu zadaného pravidelnou mřížkou výškových bodů (DEM).
Z podoby semestrální práce jsem ji upravil a použil pro prezentaci pražské komunitní sítě CZFree.Net.
Použité technologie:
Download: