BMP Tools

Utility pro práci se soubory BMP - ořezávání, dělení a skládání bitmap. Na rozdíl od ostatních podobných nevyžadují téměř žádnou operační paměť, a tak se hodí pro zpracování velkých obrazových dat - zejména digitálních map.
Program bmpjoin automaticky z názvu souborů odhadne, jak data složit - akceptuje názvy jako abc01_23.bmp, def45.bmp apod.
Realizace 2001.
Použité technologie:
Download:
Příklad použití:
Usage: bmpcrop input.bmp output.bmp x1 y1 x2 y2
Usage: bmpsplit [-digits N] [-overlap N] in.bmp out_prefix tile_x tile_y
Usage: bmpjoin [-style (0-7)] [-overlap N] input*.bmp output.bmp
Totaltotal.bmp
bmpcrop total.bmp cropped.bmp 0 15 26 30
Croppedcropped.png
bmpsplit total.bmp part 13 15
1part0000.bmp 2part0001.bmp 3part0002.bmp
4part0100.bmp 5part0101.bmp 6part0102.bmp
7part0200.bmp 8part0201.bmp 9part0202.bmp
bmpjoin -style 0 part*.bmp total0.bmp
bmpjoin -style 1 part*.bmp total1.bmp
bmpjoin -style 2 part*.bmp total2.bmp
bmpjoin -style 3 part*.bmp total3.bmp
bmpjoin -style 4 part*.bmp total4.bmp
bmpjoin -style 5 part*.bmp total5.bmp
bmpjoin -style 6 part*.bmp total6.bmp
bmpjoin -style 7 part*.bmp total7.bmp
Style 0total0.bmp Style 1total1.bmp Style 2total2.bmp Style 3total3.bmp Style 4total4.bmp Style 5total5.bmp Style 6total6.bmp Style 7total7.bmp
bmpjoin -overlap 1 part*.bmp overlap.bmp
Overlapoverlap.bmp