Photo Scanner

Program po usnadnění skenování fotografií. Sleduje obsah schránky a při změně uloží její obsah do souboru ve formátu JPEG (kód Independent JPEG Group). Dále umožňuje interaktivně zadat ořez snímků. Realizace 1999.
Použité technologie:
Download: