screenshot
--> 3D DEM VIEWER <--

Semestrální práce z předmětu ZPG

FEL ČVUT, zimní semestr 2001/2002, Oto Válek (St, 14:30)


=-= Zadání =-=

Program zobrazuje a umožňuje průlet kamery modelem krajiny, vytvořené ze skutečné mapy a skutečného výškového modelu.

=-= Další vlastnosti =-=

  • načtená textura je automaticky dělena do potřebného počtu menších
  • konfiguraci načítá z definičního souboru, který je parametrem při spuštění
  • zobrazování přesných zeměpisných souřadnic
  • volba plynulého pohybu
  • stereo zobrazení pro červeno-modré 3D brýle
  • vykreslení zadané trajektorie jako linie na mapě
=-= Poznámky k vypracování =-=

Spustitelná podoba programu je vypracována pro platformy Linux a Windows. Data programu jsou zde (je třeba adresář data rozbalit ke spustitelnému souboru). Zdrojové kódy jsou zde.

Program lze ovládat pomocí menu, které se objeví po stisknutí pravého tlačítka myši v okné programu. Pro pohyb kamery slouží šipky, klávesy Home, Delete, Insert, PgDn, A, Z, "<" a ">".
Šipky a klávesy A a Z lze rovněž použít za současného stisku Alt.
Klávesa Q program ukončí.