Implementace SMB protokolu pro Palm OS

Účelem tohoto projektu je umožnit uživateli operačního systému PalmOS, používanému v mobilních zařízeních, pracovat s daty na síťovém disku, která server zpřístupňuje protokolem SMB. Aplikace pod PalmOS přistupují k souborovém systémům přes rozhraní VFS. Typickým využitím VFS rozhraní je práce s daty uloženými na paměťových kartách, lze ho však rozšířit o nové souborové systémy. Řešením je tedy implementovat klientskou stranu protokolu SMB ve formě VFS knihovny. Na takovou knihovnu je v systému PalmOS kladena řada požadavků a omezení, zejména paměťových. Na druhou stranu je očekávána korektní podpora protokolu SMB, včetně zabezpečené autentifikace, a efektivní řešení sémantických rozdílů mezi rozhraním VFS a protokolem SMB. Výsledkem práce je funkční knihovna a uživatelský ovládací panel, splňující tyto požadavky na ně kladené.

Realizace 2002-2004 jako diplomová práce (237 kB) na FEL ČVUT ve spolupráci s firmou RedGrep zabývající se vývojem pro PalmOS.
Použité technologie:
Download: