SIFRA

Program využívá rejstříků náhodných čísel kalkulačky k šifrování textu (klíč je tedy trojmístný). Je ovšem třeba nahradit znaky čísly. Zde je možno použít následující 40-znakovou tabulku:
1 - A6 - F11 - K16 - P21 - V26 - 231 - 736 - ?
2 - B7 - G12 - L17 - R22 - X27 - 332 - 837 - CR
3 - C8 - H13 - M18 - S23 - Y28 - 433 - 938 - háček
4 - D9 - I14 - N19 - T24 - Z29 - 534 - .39 - čárka
5 - E10 - J15 - O20 - U25 - 130 - 635 - !40 - mezera

Zdrojový kód (248 B)


CLRT
PRINT"ZADEJ KLIC!
INPUT K
CLRT
PRINT"ZA-1 DESIFR-2
E-3=>RAND
K=
STATx
INPUT A
LABEL 1
IF n>=0 GOTO 2
DATA RANDOM
GOTO 1
LABEL 2
CLRT
INPUT P
DATA 0,IPART P-n
IF 64<=ABS (πn-64 GOTO 1
PRINT"P= -----> .
P=1+40FPART (40-1(n+39+(3-2A)INT (39RANDOM+1
CLRT
PRINT P
WAIT
GOTO 1