BIORYTM

Program, který vytvoří z vaší kalkulačky kalendář s počítáním biorytmů (roky 1700-2099). Musíte zadat datum svého narození a dnešní datum ve tvaru DDMMRR (např. 24081977). Pokud nezadáte století, doplní se dvojčíslí 19. Program vám nejprve vypíše váš věk (ve dnech) a pak začne zobrazovat biorytmy v pořadí:
Kondice - perioda 23 dní
Nálada - perioda 28 dní
Inteligence - perioda 33 dní
"+" znamená kladné období, "-" záporné a "!" kritický den.
Pokud při dotazu na datum narození zadáte datum ve tvaru DDMMRR.1 (např. 24081977.1) program vám vrátí odpovídající číslo dne v týdnu.
Za povšimnutí stojí 5. řádka od konce. Kompletní kalendář pro 4 století jako jeden výraz ...

Zdrojový kód (484 B)


CLRT
PRINT"NAROZEN-DDMMRR
STATx
INPUT D
N=INT D
GOSUB 1
IF FPART D=.1 GOTO 7
PRINT"DNESEK -DDMMRR
INPUT W
N=W
GOSUB 1
PRINT"VEK
N=Σx
PRINT N
LABEL 2
Z=18
WAIT
CLRT
LABEL 3
IF Z>=33 GOTO 2
Z=Z+5
X=INT (.1+ZFPART ΣxZ
DATA 3-1
IF 2X>Z GOTO 4
IF =FPART XINT .5Z GOTO 5
PRINT" +
GOTO 3
LABEL 4
PRINT" -
GOTO 3
LABEL 5
PRINT"!
GOTO 3
LABEL 1
X=E2FPART E-2N
Z=INT (E2FPART E-4N
A=INT (E2FPART E-6N
C=INT E-6N
IF N>E6 GOTO 6
C=A
A=Z
Z=19
LABEL 6
DATA INT .05Z-2Σx+C+INT .25X+365X+36524(Z-17)+INT √2A-1INT -sin (X+INT .05Z)INT cos FPART .25X+INT (30.55A-31.9+AINT 2A-1
CLRT
RETURN
LABEL 7
1+INT (7.1FPART (7-1(Σx+3