LED-VOD

Typickou úlohou z termodynamiky je míchání ledu a vody o různé teplotě a počítání složení výsledné směsi. Programu zadáte hmotnost a teploty obou složek a dostanete výsledné složení a teplotu. Měrné tepelné kapacity si lze nastavit.

Zdrojový kód (306 B)


CLRT
PRINT"LED -T
B=334E3
C=4200
D=2100
E=
INPUT X
CLRT
PRINT"LED -M
X=X-E
INPUT Y
CLRT
PRINT"VODA-T
INPUT Z
CLRT
PRINT"VODA-M
Z=Z-E
INPUT θ
A=Y-B-1(CZθ+DYX
V=θ+Y-A
L=.1(A+V+ABS A-ABS V
CLRT
PRINT"LED
PRINT L
T=E+(VC-DA+DABS A-CABS V)*B/2CD(Y+θ
V=L-ABS A+ABS V
WAIT
CLRT
PRINT"VODA
PRINT V
WAIT
CLRT
PRINT"TEPLOTA
PRINT T