Tato stránka vyžaduje podporu CSS stylů

Domácí úlohy z předmětu PAA

Oto Válek

FEL ČVUT, letní semestr 2001/2002, cvičení St 12:45


1. úloha
Řešení problému batohu hrubou silou a jednoduchou heuristikou

2. úloha
Řešení problému přelévání vody

3. úloha
Řešení problému batohu metodou větví a hranic, dynamickým programováním a heuristikou podle poměru cena/váha s testem nejdražší věci

4. úloha
Experimentální hodnocení algoritmů pro řešení problému batohu

5. úloha
Problém obchodního cestujícího