Tato stránka vyžaduje podporu CSS stylů

1. domácí úloha z předmětu PAA

Řešení problému batohu hrubou silou a jednoduchou heuristikou

Oto Válek

FEL ČVUT, letní semestr 2001/2002, cvičení St 12:45

1. Specifikace úlohy

Problém batohu je řešen hrubou silou a heuristikou podle poměru cena/váha. Byly použity připravené instance problému pro n = 4, 10, 15, 22, 25, 27, 30, 32, 35, 37, 40. Hrubou silou nebyl problém řešen pro n > 27 vzhledem k extrémní časové náročnosti.
Čas byl měřen funkcí ftime() ze std. C knihovny v prostředí WinNT. Byl použit kompilátor z MS VC 5.0 s defaultním nastavením a procesor AMD Athlon 1GHz.

2. Řešení hrubou silou

Algoritmus prochází v nejhorším případě všechny, tj. 2n možných konfigurací. Přestože přidávání předmětu bylo ukončeno při přetíženém batohu, odpovídala závislost naměřeného času na n poměrně přesně 2n. Podobně se chová i závislost maximální odchylhy od správného výsledku.
Tyto charakteristiky však silně závisí na volbě testovacích instancí (cen a vah předmětů a váhového limitu)
 n  t[ms]    2^n t/2^n 
------------------------------
 4   0.0    16    
 10   0.6   1024 1706.6
 15  13.6   32768 2405.8
 20  425.2  1048576 2466.0
 22 1608.7  4194304 2607.2
 25 13193.6 33554432 2543.2
 27 55494.6 134217728 2418.6

3. Řešení jednoduchou heuristikou

Heuristika typu nejrychlejšího vzestupu v nejhorším případě přidá všechny věci, časová složitost je tedy O(n). Při použitých instancích malé velikosti byl čas výpočtu prakticky neměřitelný.

4. Závěr

Relativní odchylka (dif[%]) průměrné ceny nalezené heuristickým algoritmem od průměrné optimální ceny nalezené hrubou silou mírně klesá s rostoucím n. Z malého počtu vzorků nelze odhadnout přesný trend. Podobně se chová i maximální odchylka od správného výsledku (max[1]).
Tyto výsledky včk silně závisí na volbě testovacích instancí (cen a vah předmětů a váhového limitu)
 n  opt.  heur. dif[1] dif[%] max[1]
-----------------------------------------
 4  353.0  332.9  20.1  7.194 163 
 10 1125.4 1092.2  33.2  2.932 199 
 15 1814.3 1798.8  15.5  0.796 133 
 20 2335.2 2305.7  29.5  1.265 181 
 22 2501.2 2465.7  35.6  1.431 221 
 25 2954.1 2916.8  37.3  1.256 147 
 27 3143.3 3114.5  28.8  0.907 128 
 30 3581.2 3547.1  34.1  0.959 132 
 32 3694.5 3670.2  24.4  0.688 131 
 35 4081.8 4044.5  37.3  0.949 138 
 37 4222.1 4196.2  25.9  0.605 103 
 40 4628.9 4600.0  28.9  0.619 120 

5. Soubory

1batoh.zip - ZIP archiv zdrojových souborů v C++, zadaných a naměřených hodnot, tohoto dokumentu a Excel. tabulky s analýzou dat.