Past

Rezidentní program snímající klávesnici a obrazovku počítače a zjišťující heslo zadané uživatelem během přihlašování do sítě Novell Netware z MS-DOS klientu. Získaná hesla jsou ukládána do souboru nebo posílána po IPX síti. Realizace 1995-1996.
Použité technologie:
Download: