Logic

Princip této hry (Logik, Mastermind) je všeobecně známý. Úkolem hráče je uhodnout 5 skrytých barev. Každý tah je ohodnocen značkami, černá znamená uhodnutí pozice i barvy, bílá jen barvy. Cílem je dosáhnout samých černých značek.
Program je velmi jednoduchý (napsal jsem ho v roce 1998 asi za 4 hodiny).
Použité technologie:
Download: