LISKA

Hra je určena pro 1 nebo 2 hráče, kteří se snaží dohnat cíl (lišku). Rychlost je předem dána, lze ovlivnit pouze směr dalšího pohybu. Směr pohybu lišky je, stejně jako počáteční pozice, určen náhodně. Hra končí tehdy, když se jeden z hráčů přiblíží na dostatečnou vzdálenost (20). Tuto hodnotu lze nastavit (na 28.a 29.řádku), stejně jako počet kroků (úseků dráhy), použitých při výpočtu (na 3.řádku). Změnou příkazu REM 1 na GOTO 1 (na 60.řádku) upravíte hru na verzi pro 1 hráče.

Zdrojový kód (756 B)


CLRT
IF D>0 GOTO 2
K=20
STATxy
A=70+50RANDOM
B=A(.6+RANDOM
Q=E2+900RANDOM
R=E2+700RANDOM
T=300
U=300
V=800
W=600
C=-K
DATA A,B
PRINT"RYCHLOSTI
GOSUB 3
LABEL 1
CLRT
C=C+K
D=E9
F=D
X=360RANDOM
LABEL 2
θ=√((Q-T)2+(R-U)2
E=√((Q-V)2+(R-W)2
D=.5(D+θ-ABS (D-θ
F=.5(F+E-ABS (F-E
IF θ<=20 GOTO 6
IF E>20+ABS E9C GOTO 4
C=C-1
Q=Q+G
R=R+H
T=T+I
U=U+J
V=V+Σx
W=W+Σy
IF E>20 GOTO 2
PRINT"2.HRAC
GOTO 7
LABEL 4
STATxy
DATA Q,R
PRINT"LISKA -POZICE
GOSUB 3
PRINT"LISKA -SMER
DATA X,0
GOSUB 3
PRINT"1.HRAC-VZDALEN
DATA θ,D
GOSUB 3
PRINT"1.HRAC-POZICE
DATA T,U
GOSUB 3
PRINT"1.HRAC-SMER
G=AK-1cos X
H=AK-1sin X
INPUT Y
I=BK-1cos Y
J=BK-1sin Y
REM 1
CLRT
PRINT"2.HRAC-VZDALEN
DATA E,F
GOSUB 3
PRINT"2.HRAC-POZICE
DATA V,W
GOSUB 3
PRINT"2.HRAC-SMER
INPUT Z
DATA cos Z,sin Z,BK-1
GOTO 1
LABEL 3
S=INT Σx+E-3INT Σy
STATxy
PRINT S
WAIT
CLRT
RETURN
LABEL 6
PRINT"1.HRAC
LABEL 7
D=
PRINT"VYBORNE!