Browse

Prohlížeč operační paměti se zobrazením seznamu MCB-bloků (programů v paměti), a seznamu vektorů přerušení (1997).
Použité technologie:
Download: