3_ROVNC

Program na řešení soustavy 3 lineárních rovnic ve tvaru ax+by+cz=d, jejichž koeficienty a,b,c,d postupně zadáte.
Pozor, v první zadávané rovnici nesmí být koeficient a nulový (eventuálně lze změnit pořadí rovnic).

Zdrojový kód (368 B)


GOSUB 1
PRINT"1.ROVNICE
GOSUB 2
PRINT"2.ROVNICE
E=A
F=B
G=C
H=D
GOSUB 2
PRINT"3.ROVNICE
I=A
J=B
K=C
L=D
GOSUB 2
F=F-EBA
G=G-ECA
H=H-EDA
J=J-IBA
Z=L-IDA-JHF)(K-ICA-JGF
Y=H-GZ)F
X=D-CZ-BY)A
PRINT X
WAIT
GOSUB 1
PRINT Y
WAIT
GOSUB 1
PRINT Z
END
LABEL 1
CLRT
PRINT" AX+BY+CZ=D
RETURN
LABEL 2
sin sin 5
GOSUB 1
INPUT A
GOSUB 1
INPUT B
GOSUB 1
INPUT C
GOSUB 1
INPUT D
GOSUB 1
RETURN