Tato stránka vyžaduje podporu CSS stylů

Jazyky pro umělou inteligenci - semestrální práce

Bludiště

Oto Válek

FEL ČVUT, zimní semestr 2002/2003, cvičení Út 12:45

1. Zadání

Napište chování postavičky v bludišti. Bludiště je složeno z těchto prvků: zeď, chodba, východ, klíč a střela. V bludišti se kromě vaší postavičky pohybují také příšery a letící střely. V bludišti nejsou žádné další postavičky. V každém kroku může provést vaše postavička jednu z následujících akcí: pohyb dopředu/dozadu/doleva/doprava vzhledem ke směru pohledu, změnit směr pohledu doleva/doprava/vzad a aktivovat střelu. Střely je potřeba nejdříve nejít v bludišti.
Každá postavička má tři životy. Životy ubývají postavičce při srážce se střelou nebo s příšerou a při nárazu do zdi. Příšeře ubývají životy jen při srážce se střelou. Příšera sama střelu nemůže ani sebrat ani aktivovat. Střely jsou programovatelné a mají maximální dolet 10 kroků, při nárazu do stěny či jiné střely se zničí. U střel, příšer a ostatních postav jsou viditelné tahové funkce, směr pohledu a počet životů. Postavička vidí půlkruh ve směru pohledu, maximálně do vzdálenosti 10 kroků, přičemž stěny jsou neprůhledné.
Úkolem postavičky je najít co nejvíce klíčů, odstranit co nejvíce příšer a dojít do východu, to vše v co nejkratším čase.

2. Princip řešení

Vlastní algoritmus je obsažen v třídě trida_tahovy_objekt_postava_valeko v souboru valeko.lsp. Odladěno na verzi 37.
Rozhodování je založeno na ohodnocování jednotlivých možnosti tahu (DOPREDU DOLEVA DOPRAVA DOZADU OTOC_DOLEVA OTOC_DOPRAVA OTOC_DOZADU STRELA STOP) celými čísly podle situace. Provedena je pak možnost s nejvyšším hodnocením.

3. Datové struktury

Datové struktury jsou uloženy v tahovém objektu:
 (defclass trida_tahovy_objekt_postava_valeko(trida_tahovy_objekt)
  (
   (parametry  :type trida_parametry_tahu :accessor slot_parametry 
          :initform nil)
   (pozice    :type trida_pozice     :accessor slot_pozice   
          :initform (make-instance 'trida_pozice :x 0 :y 0))
   (pohled    :type symbol        :accessor slot_pohled
          :initform 'nahoru)
   (posl_pozice :type trida_pozice     :accessor slot_posl_pozice
          :initform (make-instance 'trida_pozice :x 0 :y 0))
   (posl_akce  :type symbol        :accessor slot_posl_akce
          :initform nil)
   (posl_otoceni :type symbol        :accessor slot_posl_otoceni
          :initform nil)
   (navstiveno  :type simple-vector    :accessor slot_navstiveno
          :initform (make-array '(200 200) :initial-element 0))
   (x_max    :type integer       :accessor slot_x_max
          :initform 0)
   (x_min    :type integer       :accessor slot_x_min
          :initform 0)
   (y_max    :type integer       :accessor slot_y_max
          :initform 0)
   (y_min    :type integer       :accessor slot_y_min
          :initform 0)
   (posl_zbyva  :type integer       :accessor slot_posl_zbyva
          :initform 0)
   (tahu     :type integer       :accessor slot_tahu
          :initform 0)
  )
 )

4. Tahová funkce

Metoda tahova_funkce provede několik jednoduchých i složitějších testů, na základě kterých upravuje váhy možností tahu. K tomu použije většinou jednoduché rekurzivní funkce a metody, ač je sama poměrně dlouhá.
Preference procházení neznámých částí bludiště, a tím více zastřelených příšer a sebraných klíčů byla dosažena heuristickou funkcí zbyva. Funkce zjistí počet nenavštívených polí, sousedících s některým už navštíveným. Je-li tento počet < 5, tahová funkce přestane ingnorovat východ.
Podrobnosti viz zdrojový text.

5. Výsledky

Algoritmus vyřešil všechna bludiště ve verzi 37 kromě tří, a to s těmito výsledky:
        bodu tahu tahu/bodu    
------------------------------------------
 bludiste1_2	 74 9326  126.03     
 bludiste2_2	126 2370  18.81  kolize 
 bludiste3_2	 60  829  13.82     
 bludiste4_2	 57 2978  52.25     
 bludiste5_2	 80 5903  73.79     
 bludiste6_2	 55 2398  43.60     
 bludiste7_2	 53  497   9.38     
 bludiste8_2	 67 1023  15.27  kolize 
 bludiste9_2	 55  637  11.58  kolize 
 bludiste10_2	 44  656  14.91     
 bludiste11_2	 65 1135  17.46     
 bludiste12_2	 92 3622  39.37     
 bludiste13_2	 63 2908  46.16     
 bludiste14_2	 61  926  15.18     

6. Soubory

jui.zip - ZIP archiv zdrojových souborů a této dokumentace