Tato stránka vyžaduje podporu CSS stylů

Semestrální práce z předmětu DBS

"Lázeňský ústav"
Oto Válek

zimní semestr 2000/2001, cvičení Po 14:30

1. Popis

Databáze modeluje situaci v jednoduchých lázních, zejména organizaci léčby - vyšetření a léčebných procedur. Sleduje hosty, odborné zaměstnance - lékaře a sestry a vybrané místnosti - pokoje a léčebny. Součástí je i číselník typů procedur, který je společný pro více entit.
Celý systém je navržen tak, aby umožnil automatické generování "rozvrhů" procedur.

2. Datový model

Datový model se skládá z 10 entit svázaných ISA hiearchií a 9 vztahů. Následuje přehled entit:

Osoba Eviduje se jméno, příjmení a datum narození. Primárním klíčem všech osob v systému je speciální číslo. Rodné číslo jím být nemůže kvůli zahraničním návštěvníkům.
Host U hostů je navíc nutné evidovat číslo jejich zdravotní pojišťovny a pohlaví. Může být ubytován v maximálně jednom pokoji a během pobytu se zúčastní většího počtu vyšetření.
Lékař Lékař provádí vyšetření pacientů a předepisuje jim procedury, ovšem zatím bez místa a sestry, zato ale specifikuje jejich typ a počet.
Sestra Sestra provádí procedury, které ji systém přidělí. Může ale provádět jen ty, pro které má kvalifikaci. Kvalifikací může mít několik, ale také žádnou.
Pokoj Na pokoji může být ubytováno několik hostů až do jeho kapacity. Relace ubytování je zde pouze informativní a nezaznamenává historii. Lze ale zavést požadavek stajného pohlaví hostů na jednom pokoji.
Léčebna Léčebna je vybavena pro vykonávání několika druhů procedur. V jednom čase se v ní může konat procedur více, a to až do počtu daného její kapacitou. Toto omezení však není kontrolováno v rámci datového modelu.
Vyšetření Vyšetření je provedeno právě jedním lékařem na právě jednom pacientovi. Výsledkem může být popis diagnózy a předepsání několika procedur s daným druhem, ale bez konkrétní doby.
Procedura Procedura musela být předepsána při určitém vyšetření a musí mít přiřazen druh. Pacient je jednoznačně přiřazen přes entitu Vyšetření. Sestra, léčebna a atribut doba jsou přiřazeny při tvorbě "rozvrhu". Atribut Provedena slouží pro potvrzení vykonání procedury.
Druh procedury Jednoduchý číselník typů procedur.
ER-model vytvořený programem ER modeller (odkazuje na větší verzi):

ER model

3. Funkční model

a) uživatelské role

Administrátor Správa systému - vytváření/rušení uživatelů, oprava chyb uživatelů, správa/záloha dat ...
Vedoucí provozu Běžná správa systému - vytváření/rušení zaměstnanců, místností, druhů procedur.
Recepce Přijímání hostů - přístup do tabulky ubytovani, host.
Lékař Zápis vyšetření, předepisování procedur a kontrola jejich výsledku.
Sestra Zápis výsledků procedur.
"Rozvrhář" Přiřazování naplánovaných procedur konkrétním místům, časům, lidem - pravděpodobně automatický program.

b) scénáře

Příjem hosta (Recepce) Vytvoření nové položky v tabulce host, přiřazení pokoje - nová položka v tabulce ubytovani.
Vyšetření hosta (Lékař) Vytvoření nové položky v tabulce vysetreni, a několika nových položek v tabulce procedura, zatím bez vztahů s tabulkami sestra a lecebna.
Potvrzení procedury (Sestra) Pouze vyplnění atributu Provedena a Vysledek v tavulce procedura.
Běžná správa (vedoucí) Přidávání a rušení položek v tabulkách sestra, lekar, pokoj, mistnost, druh_procedury a souvisejících vztahových tabulkách.

4. Realizace v Oracle Developer 2000

Aplikaci tvoří 5 formulářů :
LAZNE Hlavní formulář tvořící menu aplikace. Předpokládá absolutní umístění ostatních formulářů.
PRIJEM Databáze hostů. Master-detail formulář nad tabulkami osoba a host s možností vkládat a měnit záznamy.
VYSETR Vyšetření hosta. Master-detail formulář nad tabulkami osoba, vysetreni a procedura s možností vkládat a měnit záznamy.
LOV seznamy pro seznam čísel lékařů (lekar) a seznam druhů procedur (druh_procedury).
POKOJE Prohlížení obsazení pokojů hosty. Master-detail formulář nad pohledy seznam_pokoju a hoste_na_pokoji jen pro čtení.
VYSETR2 Prohlížení vyšetření jednotlivých hostů. Master-detail formulář nad pohledy seznam_hostu a vysetreni_hostu jen pro čtení.

5. Soubory

Přiložené soubory:
lazne.cts - ER model vytvořený javovským programem ER Modeller
lazne.sql - SQL script pro vytvoření databáze generovaný ER modelářem
lazne_92.sql - SQL script pro vytvoření databáze upravený podle SQL92
lazne_in.sql - SQL script pro vložení dat
lazne_vi.sql - SQL script pro definici pohledů a sekvencí
lazne.fmb, prijem.fmb, vysetr.fmb, pokoje.fmb, vysetr2.fmb - formuláře

lazne.zip - ZIP archiv těchto a dalších souborů